Haal het maximum uit de zon...
A-Solar maakt duurzame ambities mogelijk

We make going solar simple!
 • Met een PV installatie van A-Solar heeft u de garantie dat deze de volgende 25 jaar optimaal rendeert.
 • Een terugverdientijd van 7 tot maximaal 9 jaar (afhankelijk van het BTW tarief en de keuze van de panelen).
 • Een PV installatie is en blijft ook in 2018 een zeer interessante investering.
 • BIj nieuwbouw of renovatie verlaagt een PV installatie drastisch het E-peil van de woning (met eventueel de daaraan verbonden financiële voordelen). Een PV installatie is quasi standaard geworden bij een nieuwbouw.
 • De stijgende energieprijzen vragen naar eigen productie door de consument.
 • Beste en snelste manier om uw steentje bij te dragen bij de reductie van de CO2-uitstoot.
 • Rijdt u elektrisch of bent u het van plan ... laad 's nachts uw wagen op met energie die de zon overdag geproduceerd heeft.

Hoe interessant is een PV installatie voor een particulier ?
Bij woningen ouder dan 10 jaar (BTW tarief 6%) is de gemiddelde terugverdientijd 7 à 8 jaar. Dit is ook geldig bij renovatie en wederopbouwprojecten. Bij nieuwbouw of recentere woningen is deze terugverdientijd 1 tot 2 jaar langer omwille van het BTW tarief van 21%.
Het prosumententarief is meegerekend is deze calculatie.
Bij opmaak van een offerte ontvangt u steeds een zeer realistische terugverdientabel die rekening houdt met oriëntatie, netbeheerder, BTW tarief, ... 
Minister van energie Bart Tommelein garandeert bij plaatsing van een PV installatie ten laatste op 31 12 2020 een terugdraaiende teller tot minstens 2035.  
En voor bedrijven ?
Wist u dat het installeren van zonnepanelen op uw bedrijf 100% vrij is van BTW ?
Daarboven kunt u de installatie voor 120 % als kost inbrengen.
Geen redenen dus om nog te wachten...
De eerste stap is A-SOLAR contacteren
Een bezoek bij u ter plaatste is een absolute must.
 • We bekijken samen de energiefactuur
 • We maken een gestaafde schatting van het verbruik in de toekomst
 • Het dak wordt nauwkeurig opgemeten
 • We maken direct een offerte op met geloofwaardige terugverdientabel, opbrengst, ...
 • We maken zoveel configuraties als gevraagd, telkens met alle technische gegevens en terugverdientabel